Kategorie: Novinky, Články

Knihy půhonné a nálezové ke stažení a on-line

Knihy půhonné a nálezové patří mezi základní prameny poznání dějin Moravy vrcholného středověku. Jejich edice vyšla v poslední čtvrtině 19. století a na počátku 20. století pod názvem "Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové".
Edice zachycuje období od konce 14. století do počátku 16. století.

Lze z nich zjistit držení jednotlivých panství i konkrétních vesnic či ještě menších jednotek, příbuzenské vztahy, upřesnění dat prodeje, lze si udělat jistý obrázek o poměrech ve středověké moravské společnosti. Stručné informace o Knihách půhonných a nálezových najdete pomocí internetových vyhledávačů, o půhonech samotných pak např. ZDE.

Pro přečtení celého textu klikněte na nadpis.

První možností, jak se dostat k některým dílům KPN, je web on-line pramenů Centra medievistických studií, záložka Desky zemské.

Druhou možností je navštívit web SOLO (Search Oxford Libraries Online), tedy vyhledávač v knihovnách oxfordské univerzity. KPN lze najít přímo ve vyhledávacím okně, popřípadě se na ně dostane přímo kliknutím ZDE - s využitím záložky View Online nebo Details.Vyhodou je možnost prohlédnout i stáhnout všech 7 svazků oskenované edice KPN.

Nelze se spoléhat na 100% kvalitu rejstříků - chyby dělali už tehdejší písaři, další mohly vzniknout při čtení či sazbě.

 

print Formát pro tisk