Kategorie: Novinky, Články, Heraldika

Kterak Matěj ze Želetavy ve zmatcích doby pohusitské k Jedovnicím přišel a zakladatelem rodu Jedovnických se stal

Rozdělení městečka Jedovnic na počátku 15. století mezi (nejméně) dva držitele. Jiří z Holštejna a Jedovnic a jeho synovec Vok V. z Holštejna. Vokova spolupráce s Heníkem z Valdštejna a Židlochovic a vleklé spory s jeho synem Hynkem. Rozpad holštejnského panství. Prodej Jedovnic Matěji ze Želetavy roku 1464. Nejasný původ Matěje, možný vztah jeho erbu k pánům z Hradce. Stabilizace jedovnického panství po roce 1481. Matěj - zakladatel rodu vladyků Jedovnických ze Želetavy.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Volné pokračování dříve publikovaného článku o středověkých jedovnických rybnících se rozepisuje o chaotických majetkových poměrech na Jedovnicku po skončení husitských válek a o vzniku samostatného jedovnického panstvíčka vlastněného rodem Jedovnických ze Želatavy. Text přináší i úvahy o možném původu tohoto nově se objevivšího rodu i o původu jejich erbu.

Jde o rozšířenou verzi článku, publikovaného v Jedovnickém zpravodaji 1-2/2015, který si můžete v doplněné podobě přečíst ZDE.

  Jedovnický ze Želetavy

print Formát pro tisk