Kategorie: Novinky, Heraldika, Hosté

Nejstarší pečeť městečka Jedovnic

Nejstarší známá pečeť městečka Jedovnic. Význam a použití pečetí. Pokus o datování vzniku typáře - znamení půl jelena v gotickém štítu, opis gotickou minuskulou.

Autorem článku je PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, jemuž děkuji za laskavé svolení s publikováním jeho textu na tomto webu.

Pro přečtení celého článku klikněte na nadpis.

Článek byl publikován Jedovnickém zpravodaji 5-6/2013, přináší i zobrazení mírně poškozeného otisku nejstarší pečeti v josefínském katastru.

Plný text článku si můžete přečíst ZDE.

print Formát pro tisk