Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Jiní autoři

Tato záložka je určena pro práce jiných autorů.

Cílem je poskytnout prostor pro publikování těm autorům a těm jejich pracem, které se zaobírají podobnými tématy či se dotýkají blízkých lokalit.

Ke slavnostnímu odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského a svěcení nové školy v Jedovnicích

Pan Miloslav Kuběna ze Sloupu je autorem příspěvku, který přináší rozšířené informace o průběhu odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského v Jedovnicích dne 23. září 1900 a o slavnostním otevření nové jedovnické školy o týden později.
Kromě upřesnění datace těchto slavnostních chvil se můžete dočíst také o úsměvných situacích, které se k oběma objektům vztahují.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 02. červenec 2016 | Přečteno: 1948x

Nejstarší pečeť městečka Jedovnic

Nejstarší známá pečeť městečka Jedovnic. Význam a použití pečetí. Pokus o datování vzniku typáře - znamení půl jelena v gotickém štítu, opis gotickou minuskulou.

Autorem článku je PhDr. Jiří Doležel z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně, jemuž děkuji za laskavé svolení s publikováním jeho textu na tomto webu.

Přečíst celý článek

Autor: Jiří Doležel | Vydáno: 29. říjen 2015 | Přečteno: 2133x

Některé požáry na současném okrese Blansko v letech 1863–1950

Letošní horké a suché léto přineslo řadu požárů. O požárech a hasičích (dočasně zvaných požárníci) lze jistě psát či zpívat i s úsměvem - připomenu například decentní píseň Večerní požár. Vzpomínám i na opakované zprávy v Černé kronice kdysi slavných Zemědělských novin, jež informovaly o mladých členech požárnických sborů, kteří v touze vyniknout zapalovali méně významné objekty a následně při hasebním zásahu hýřili odvahou a aktivitou...

Nicméně - oheň je živel děsivý a dopady požárů byly a jsou často tragické. Některé z nich, k nimž došlo v minulosti na území bývalého okresu Blansko, připomíná na základě vybraných novinových zpráv a zápisů z rodinné kroniky Sáňků dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Obsáhlý článek je vybaven i místním rejstříkem.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 29. srpen 2015 | Přečteno: 1827x

Letně oddechová love story aneb Stará láska nerezaví

Tentokráte mírně odlehčenou formou seznamuje autor - dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna - s příběhem, na který narazil ve starých novinách. K rekonstrukci příběhu využil i údaje z matrik.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 18. červenec 2015 | Přečteno: 1667x

Vzpomínka na říjnové oslavy před 150 lety ve Sloupě a v Jedovnicích

Dne 20. října roku 1860 vydal císař František Josef I. takzvaný Říjnový diplom, jímž se navždy zřekl absolutistické vlády.

V roce 1865 proběhly oslavy k výročí vydání diplomu, jejich průběh ve Sloupě (v Moravském krasu) a v Jedovnicích připomíná článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 02. červenec 2015 | Přečteno: 1645x

Konec II. světové války v jeskyni Kůlně a okolí

Existence nacistických podzemních továren v některých jeskyních Moravského krasu je veřejnosti alespoň okrajově známa. Níže uvedený text se zaobírá osudem vybavení jeskyně Kůlny u Sloupu po skončení války a popisuje i poválečné využití dřevěných "lágrů" - ubikací pro dělníky této továrny firmy Flugmotorenwerke Ostmark.
Autorem článku je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 23. leden 2015 | Přečteno: 1813x

Sbírka pro německé vojáky na frontě

Sbírky mezi civilním obyvatelstvem na podporu bojujícího Rakouska-Uherska jsou vcelku známé. Tento článek ale pojednává o daleko méně známé sbírce zimních potřeb pro vojáky wehrmachtu na východní frontě. Byla vyhlášena na začátku roku 1942.
Výsledek sbírky, zaznamenaný ve sloupské obecní kronice, budí úsměv či rozpaky.
Autorem článku je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 17. leden 2015 | Přečteno: 1891x

Povětroň

Slovo povětroň má asi většina dnešních lidí spojené s matnou vzpomínkou na školní léta a stejnojmennou novelu Karla Čapka. Tento článek ovšem pojednává o povětroni v původním slova smyslu, dnešními slovy o bolidu a současně o meteoritu z roku 1833. Jeho úlomky našel Karel Reichenbach, zajímavá postava (nejen) moravských průmyslových dějin, nedaleko obce Závisti na Blanensku. Autorem článku je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 16. leden 2015 | Přečteno: 1856x

Kardinál Špidlík, přeslice a historická smyčka

Rodinné kořeny oblíbeného kněze, kardinála Tomáše Špidlíka, vedou po přeslici do Šošůvky a do Sloupu.
O tom pojednává článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 15. leden 2015 | Přečteno: 1812x

Návod pro romantiky

Chcete-li si zkusit výrobu tzv. duběnkového inkoustu podle středověké receptury, přečtěte si následující článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 15. leden 2015 | Přečteno: 1833x

Nevšední obchodník

O tom, jak se na Moravě vzalo příjmení Donée, kdo obnovil ves Čejč a jak slavný Jan Knies popisoval prodej lebek jeskynních medvědů v obchodě ve Sloupu, pojednává článek, jehož autorem je dlouholetý sloupský kronikář Miloslav Kuběna.

Přečíst celý článek

Autor: Miloslav Kuběna | Vydáno: 15. leden 2015 | Přečteno: 1884x

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign

zerokilledwatches.com https://www.ufesawatches.com https://www.ban-watches.com/ www.walletswatchesandthings.com replica watches https://www.watchesjob.com https://www.smartwatchesdeal.com replica rolex https://www.watch2ch.com/ replica rolex omegawatches2015 https://www.watch-styles2015.com/ https://www.controlexec.com/ replica watches fake rolex watchesse www.watcheswrestling.com replica watches gzwatches https://www.watchesmg.com