Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Památné objekty v Jedovnicích

Autor: Josef Plch | Vydáno: 16. June 2021 | Přečteno: 1100x

V tomto článku se můžete seznámit s některými zmizelými či kouzla zbavenými jedovnickými památkami – architektonickými i přírodními.
A také s četnými příklady, jak lze i zdánlivě „beznadějně“ zchátralé stavby opravit a vdechnout jim nový život.
Bude to inspirací pro Jedovnice?

Tento článek je pro přehlednost členěn do "kapitol", vždy spojených s prezentací. Příslušnou prezentaci vždy otevřete klinutím na její název.

 

1. Stavební úpravy čp. 44 na Havlíčkově náměstí

Rozhodnutí o zpracování projektu padlo již v 1. pololetí roku 2019. Veřejnost byla informována jen obecně o tom, že zastupitelé o věci jednají. Zpracovatel dostal od obce zadání nepřihlížet k historické hodnotě budovy a vypracovat projekt tak, aby byla šance na získání co největší dotace, podmíněné zateplením budovy.

I přes písemné připomínky (námitky) dvou odborníků, podané na podzim roku 2019, zaznělo na zastupitelstvu z úst vedení obce, že nejde o žádnou památku ani historickou budovu.

Projekt byl dotažen v roce 2020 v původním duchu i přes zcela odmítavé stanovisko Národního památkového ústavu. Faktem je, že nejde o kulturní památku, takže toto stanovisko nebylo závazné. Také je ovšem faktem, že zastupitelstvo odmítlo v červnu 2020 návrh na podání žádosti o prohlášení této stavby za kulturní památku.

Faktem rovněž je, že možnost získat vysokou dotaci je velmi lákavá - zde je problém v nastavení kritérií daného dotačního titulu.

Základ níže uvedené prezentace vznikl již v roce 2019, pro zastupitele, aby brali v potaz význam budovy čp. 44 i význam místa.

Jedovnice, budova čp. 44

 

2. Příklady rekonstrukcí památek

Základ níže uvedené prezentace vznikl v roce 2020 pro zastupitele, cílem bylo upozornit na význam a potřebu stavebněhistorického průzkumu (protože rozhodnutí o demolici bočního křídla čp. 44 padlo bez znalosti, jak staré tyto budovy či jejich části jsou).

A také na příklady, jak lze zdánlivě zdevastovaný objekt zrekonstruovat. Tedy ukázat, že existují i jiné cesty, než je demolice či architektonicky znehodnocující modernizace.

Příklady rekonstrukcí památek

 

3. Příklady rekonstrukcí – sýpky

Základ níže uvedené prezentace vznikl v roce 2020, šlo o součást prezentace uvedené v bodu 2.

Pro mne samotného bylo velmi překvapující a inspirující, co lze udělat se starými stavbami.

Pozoruhodným případem je sýpka v Sokolnicích, která byla citlivě upravena, aniž by šlo o de iure kulturní památku. Výsledkem je „zachráněná“ památka, kde počet zájemců o bydlení násobně převýšil dostupný počet bytů.

Příklady rekonstrukcí - sýpky

 

4. Příklady nepovedených modernizací

Základ níže uvedené prezentace vznikl v roce 2020, šlo o součást prezentace uvedené v bodu 2.

Jde o modernizace nepovedené ne technicky (užitkově), ale o modernizace, které připravily zajímavou stavbu o její kouzlo.

Podobná řešení jsou dnes poměrně častá (a někdo je nazývá moderními), mohou být podpořena i státními či „evropskými“ dotacemi, takže budí dojem, že jsou zcela v pořádku.

Jen to krásno a genius loci se nějak vytrácejí.

Příklady nepovedených modernizací

 

5. Jedovnická „Bestia triumphans“

Původně jsem tak chtěl nazvat obecní kalendář pro rok 2020, věnovaný Panskému domu, který vzbudil zájem veřejnosti. V doprovodném textu k němu jsem napsal, že jde i o memento, jak snadno mohou Jedovnice přijít o své památky.

Vývoj v dalších letech ukazuje, že ono memento bylo zcela na místě.

Slýchal jsem, že zboření Panského domu je velká škoda a dnes už by se to nestalo. O tom jsem měl pochybnosti. I kdyby Panský dům přečkal rok 2000, byl by dnes dost možná zbořen znovu.

Samotná prezentace vznikla jako názorný doklad mého tvrzení, že „v Jedovnicích je zřetelná tendence bořit vlastní památky a pak je jezdit obdivovat jinam“.

Výčet jistě není kompletní, zaměřil jsem se především na objekty obecní.

Je nepopiratelné, že drobné stavby (sochy, kříže) udržovány jsou. Záslužná je i péče obce o lokalitu Bystřece.

Ale zachovalý či obnovený historický ráz některých budov je zásluhou soukromých vlastníků.

Jedovnická "Bestia triumphans"

 

6. Panský dvůr v Jedovnicích

Tato prezentace vznikla v roce 2020 pro zastupitele, na základě informací, že chystají radikální řešení areálu bývalého panského dvora.

Mapuje stavební vývoj dvora a možné stáří jednotlivých budov (či částí budov).

Jednání zastupitelů o této věci opět probíhají „s vyloučením veřejnosti“.

Panský dvůr v Jedovnicích

 

7. Příklady rekonstrukcí – průmyslové objekty

Tato prezentace vznikla v roce 2020, jako doplněk pro prezentaci uvedenou v bodě 6.

Jedním z objektů v areálu panského dvora je budova bývalého lihovaru.

Prezentace proto jako inspiraci pro řešení této stavby ukazuje možné využití starých průmyslových objektů.

Příklady rekonstrukcí - průmyslové objekty

 

8. Příklady rekonstrukci – letohrádek Portz

Tato prezentace je jen „třešinkou na dortu“, opět jde o ukázku, co lze vykouzlit ze zchátralých objektů.

A třeba i tip na výlet – pro naplnění věty, že „v Jedovnicích je zřetelná tendence bořit vlastní památky a pak je jezdit obdivovat jinam“.

Příklady rekonstrukcí - letohrádek Portz

 

Závěrečná poznámka: Fotografie v prezentacích jsou často vzaty z internetu a lze je najít při vyhledávání podle jména objektu. Vzhledem k lokálnímu a účelovému zaměření prezentací snad lze prominout neuvedení zdroje.

 

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign