Heraldika a historie - Josef Plch

Osobní stránky zaměřené na heraldiku a historii Jedovnicka,
holštejnského a rájeckého panství, Blanenska, Moravy...

Vyhledat článek

Panský dvůr v Jedovnicích alias lihovar, odborná vyjádření

Autor: Josef Plch | Vydáno: 30. March 2022 | Přečteno: 595x

V souvislosti s neurčitými informacemi o "nové výstavbě na Kopci" jsem již na zasedání zastupitelstva obce dne 20. dubna 2021 upozornil, že část areálu bývalého panského dvora (pozdějšího lihovaru) je velmi pravděpodobně barokní, možná i starší.

Stejné upozornění zaznělo (nejen z mých úst) na prezentaci možné podoby oné uvažované výstavby v kinosále dne 19. srpna 2021.

Spolu s ním i upozornění na důležitost tzv. stavebně historického průzkumu, který by přesněji určil stáří jednotlivých konstrukcí a stavební vývoj dvora. Teprve na jeho základě by se mělo uvažovat o tom, co s areálem dál. A nenahraditelný by tento průzkum byl pochopitelně i v případě demolice, protože by to byla poslední možnost, jak získat některé informace - "přečtením" budov.

Přehled odborných vyjádření je uveden v textu níže.

 

Zastupitelstvo rozhodující většinou zařadilo do rozpočtu na rok 2022 sumu 5 milionů Kč na kompletní demolici areálu, ale na odborné posouzení (či na hledání alternativ) se žádná částka nenašla.

Proto jsem požádal (požádali jsme) o odborná stanoviska. Ta vycházejí především z fotografií a mapových podkladů, některá navíc i z osobní znalosti areálu.

 

1. Soukromé vyjádření JUDr. Leoše Vaška

Autor je referentem památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Desítky let se mj. věnuje historii bývalého rájeckého panství, publikoval řadu článků na toto téma.

Vyjádření JUDr. Leoše Vaška

 

2. Vyjádření Ing. arch. Karla Kuči

Se jménem Ing. arch. Karla Kuči jsem se poprvé setkal při nahlédnutí do monumentální encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kde je i heslo Jedovnice). Z blízkého okolí je autorem knihy Brno - vývoj města, předměstí a připojených vesnic. A mj. je i spoluautorem publikace Principy památkového urbanismu (Státní ústav památkové péče, 2001).

Vyjádření Ing. arch. Karla Kuči

 

3. Soukromé vyjádření Mgr. Jana Štětiny

Autor je stavební historik s dvacetiletou praxí. Působí sice v Národním památkovém ústavu v Kroměříži, ale jako rodák z Olomučan celé Blanensko (včetně Jedovnic) dobře zná. Je mj. autorem řady článků o stavebním vývoji okolních hradů.

Vyjádření Mgr. Jana Štětiny

 

4. Vyjádření Ing. Jana Žižky

Autor je ředitelem Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště středních Čech. Dostal jsem na něj doporučení jako na největšího odborníka České republiky v problematice panských dvorů. O tom svědčí řada jeho textů, včetně rozsáhlé publikace Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách.

Vyjádření Ing. Jana Žižky

 

5. Vyjádření Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Brně

Vyjádření instituce, pod kterou Jedovnice územně příslušejí.

Vyjádření NPÚ-ÚOP v Brně

 

6. Vyjádření Ing. arch. Martina Vávry

Autor, jedovnický občan, je autorizovaným architektem - urbanistou. Je zaměřen především na zpracování územních plánů nebo územních studií pro města a obce, s mnohaletými zkušenostmi z celé Moravy. V textu mj. upozorňuje na rozpor mezi dokumenty stávajícího územního plánu a připraveným záměrem.

Vyjádření Ing. arch. Martina Vávry

 

7. Vyjádření a náměty Mgr. Dominiky Žákové

Autorka, jedovnická občanka, lokalitu dobře zná. Kromě textového vyjádření zpracovala i prezentaci s podněty k zamyšlení, s příklady revitalizace obdobných staveb z jiných míst a také náměty, jak areál jedovnického dvora využít.

Vyjádření Mgr. Dominiky Žákové

Prezentace Mgr. Dominiky Žákové

 

K zamyšlení: Je pozoruhodné, že si tito odborníci i přes své profesní vytížení našli čas k sepsání uvedených stanovisek, dva z nich i k nečekaně pečlivému rozboru stavebního vývoje dvora. A přitom by mohli odpovědět, že jim areál jedovnického dvora za to nestojí. Ale zřejmě stojí...

Copyright © 2019 plch.info | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign